Publicaties

In de media wordt het fenomeen "Psychiatrische Hulphond" ook besproken. We proberen hier alle artikelen ons bekend, te plaatsen. Mist u echter een artikel, filmpje oid. dan vinden wij het fijn als u dit wil doorgeven.

19 okt 2015: opnames Hart van Nederland.

Marielle heeft haar hoop gevestigd op een hulphond van Vom Falorie, waarmee ze haar leven weer op de rails kan krijgen. Deze hulphond wordt echter niet vergoed door de verzekering, en daarom vraagt ze financiele steun waarmee ze de hond zelf kan betalen. Hart van Nederland heeft direct aangeboden hulp te bieden, in de vorm van het bekend maken van haar situatie. Via de volgende pagina kunt u de opnames van Hart van Nederland bekijken, en verderop in het artikel is een link te vinden naar de Dream or Donate pagina van Marielle. Helpt u haar mee de hulphond te betalen?

http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/hulphond-laatste-hoop-voor-marielle/


31 jan 2014: filmopname Elly van der Geld, hulphond Banjo en Vom Falorie!

Met dank aan Elly van der Geld en het Goededoelenfonds van Dela.

http://youtu.be/PrKQ05fHCUg


2013:

·        Interview inhet blad "hondenmanieren'. Nummer 7/8 2013. 


2010:

 

·        In de september-editie van het blad Psy is een artikel verschenen over Hilde en Basco. Hierbij de link naar het artikel: http://www.psy.nl/fileadmin/files/psyarchief/Files_2010/Psychiatrische_hulphond.pdf

  
  • Op 5november 2010 was er in Den Bosch het openingscongres voor de Week van de Chronisch Zieken. Hierbij waren Hilde en Basco te gast als spreker. Voor dit congres was ook een blad uitgegeven, ook hierin stond een artikel over hun: http://www.chronischziek.nl/magazine2010/03/index.html

 

 

2009:

·        Op29-12-2009 is Hilde drie dagen gevolgd door het tv-programma Jong van de EO bijde komst van haar hulphond Diesel. Deze aflevering is 12-12-2010 herhaald. http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=10464827&md5=686e6f13e176e5ebe5b716b4e0ad0b45